Kinh Doanh

SDD không chia cổ tức năm 2013

Thứ Tư | 07/05/2014 13:42

Năm 2013, doanh thu thuần đạt 121,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 346,2 triệu đồng.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà. SDD đạt 109,9 tỷ đồng,hoàn thành 75,66 % kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 4,47.

Năm 2013, SDD cũng đầu tư 42,974 tỷ đồng vào hai dự án Thủy điệnTắt Ngoẵng và Mường Sang II, Mộc Châu, Sơn La.

Năm 2014, SDD đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng,giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 145 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư vào các dựán là 45 tỷ đồng. Công ty chưa lên phương án chia trả cổ tức.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày