Tài Chính

Kết thúc quý I/2021, lợi nhuận Kienlongbank đạt 702,62 tỉ đồng

Minh Anh Thứ Ba | 20/04/2021 16:29

Ngân hàng kinh doanh khá thành công trong quý I vừa qua với lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỉ đồng. Ảnh: Kienlongbank.

Ngân hàng kinh doanh khá thành công trong quý I vừa qua với lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỉ đồng.
Ngân hàng kinh doanh khá thành công trong quý I vừa qua với lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỉ đồng. Ảnh: Kienlongbank.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021, ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã đưa ra các chỉ tiêu hoạt động chính của Kienlongbank với Tổng tài sản hợp nhất đạt 61.942 tỉ đồng, tăng 8,14% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt 55.933 tỉ đồng, tăng 7,42% so với năm 2020; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 35.747 tỉ đồng, tăng 2,97% so với năm 2020.

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỉ đồng. Theo trình bày của bà Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc thì nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng cao là do trong quý I/2021, Ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín theo Phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Với kết quả đạt được khả quan ngay từ những tháng đầu năm, Kienlongbank đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu trong năm 2021 với: Tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỉ đồng, tăng 16,62%; tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỉ đồng, tăng 14,08%; tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỉ đồng, tăng 28,47%; lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỉ đồng. Ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược của Kienlongbank giai đoạn 2021 – 2025.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày