Kinh Doanh

CNG đặt kế hoạch lợi nhuận 55,2 tỷ đồng 6 tháng cuối năm

Thứ Ba | 18/06/2013 08:24

Trong 6 tháng đầu năm, CNG hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu cả năm và hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/6.

Sau 6 tháng năm 2013, CNG ước dạt 461,26 tỷ đồng doanh thu, vượt 9% kế hoạch 6 tháng và đạt 52% kế hoạch cả năm. Chỉ tiêu lsnt đạt 67,04 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch cả năm.

CNG có 23 khách hàng nhận khí tính đến cuối tháng 6/2013 và có 2 khách hàng đã ký hợp đồng nhưng chưa cấp khí.

Về công tác đầu tư, dự án "Hoàn thiện nội thất văn phòng CNG Việt Nam" đang được thực hiện. Dự án cấp khí URC2 đã cấp khí cho khách hàng trong tháng 5/2013. CNG đang đàm phán với các khách hàng và Ban quản lý khu công nghiệp đầu tư trạm PRU trung tâm (3 trạm).

Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết tháng 6/2012 của CNG là 168 người.

Trong 6 tháng cuối năm, CNG đặt mục tiêu doanh thu 460,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55,22 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt/HSX


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày