Kinh Doanh

FPT lên kế hoạch trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% tiền mặt và 15% cổ phiếu

Thiên Vân Thứ Sáu | 13/03/2020 15:28

Ảnh: FPT

Ban lãnh đạo FPT sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% trong năm 2019, trong đó 20% là tiền mặt và 15% là cổ phiếu.
Ảnh: FPT

Theo tài liệu gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE), HĐQT Công ty FPT (Mã: FPT) sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức trong năm 2019 và chính sách chia cổ tức trong năm 2020.

Cụ thể, HĐQT FPT sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 20%, trong đó 10% đã trả trong năm 2019 và 10% còn lại thực hiện sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt. Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý 2/2020.

Cùng lúc đó, FPT cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận giữ lại cũng trong quý 2/2020. Tính tổng cộng, tỷ lệ cổ tức cho năm 2019 của FPT là 35%.

Trong năm 2020, FPT đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 20% và mức chia sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định.

Khép lại năm 2019, FPT ghi nhận doanh thu đạt 27.717 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.912 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 4.220 đồng/cp, tăng 19% so với năm 2018.

Ngoài ra, ông lớn công nghệ này còn phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ 2.400 tỷ đồng (hiện tại) lên 2.800 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2020, FPT đặt mục tiêu doanh thu đạt 32.450 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 5,510 tỷ đồng trong năm 2020, tức tăng lần lượt 17% và 18% so với thực hiện năm 2019.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày