Kinh Doanh

Nhựa Rạng Đông lãi trở lại gần 8 tỷ đồng trong quý III/2014

Thứ Ba | 28/10/2014 17:28

Lỗ quý II/2014 hơn 3,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty chỉ lãi gần 9 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2014 và 9 tháng đầu năm.

Quý III/2014, doanh thu công ty đạt 290 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá vốn hàng bán giảm sâu, giảm tới 89% thì lợi nhuận gộp tăng 29%, đạt hơn 29 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý này gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước, đạt 7,41 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 519 đồng.

Quý II/2014, công ty lỗ hơn 3,5 tỷ đồng, đây là quý lỗ đầu tiên của công ty kể từ đầu năm 2009.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 817 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù kết quả kinh doanh quý III lãi nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty giảm lợi nhuận 40%, chỉ đạt 8,62 tỷ đồng.

Năm 2014, Nhựa Rạng Đông đặt kế hoạch doanh thu 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu hoàn thành 71% và lợi nhuận hoàn thành 30% kế hoạch.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2014 đạt 731 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản ở mức 68%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 8 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 143 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/RDP). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/RDP). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày