Nợ xấu nội bảng Tin tức

  • 14/06/2019 - 06:58

    Nợ xấu đã bớt xấu hơn?

    Tỷ lệ nợ xấu nội bảng quý 1/2019 chỉ 2,02% nhưng nếu tính thêm nợ bán cho VAMC chưa xử lý, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu lên tới 5,88%.