Bất động sản

Cho vay lĩnh vực bất động sản hơn 1,6 triệu tỉ đồng

Sơn Mai Thứ Hai | 01/06/2020 13:38

Tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng 1,23% so với cuối năm 2019, chiếm 19,31% tổng dư nợ tín dụng.

Báo cáo Ngân hàng Nhà nước gửi Quốc hội mới đây cho biết, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung nhưng tập trung chủ yếu vào dư nợ phục vụ mục đích tự sử dụng.

Tỉ trọng dư nợ tín dụng đối với mục đích kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực bất động sản ngày càng giảm (31.12.2017 là 45,63%; 31.12.2018 là 35,49% và 31.12.2019 là 32,95%).

Đến cuối tháng 3, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng 1,23% so với cuối năm 2019, chiếm 19,31% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, dư nợ tín dụng phục vụ nhu cầu về nhà ở chiếm tỉ trọng khoảng 62,43% dư nợ tín dụng bất động sản.

Hiện tại, tổng dư nợ tín dụng với toàn nền kinh tế là 8,3 triệu tỉ đồng, tương đương tín dụng đối với riêng lĩnh vực bất động sản vào khoảng 1,6 triệu tỉ đồng.

Ảnh: PLO.VN
Dư nợ tín dụng với bất động sản được cơ quan quản lý chia làm hình thức: cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay phục vụ nhu cầu mua, sửa nhà ở của cá nhân. Ảnh: PLO.VN

Thực tế, dư nợ tín dụng với bất động sản được cơ quan quản lý chia làm hình thức: cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay phục vụ nhu cầu mua, sửa nhà ở của cá nhân

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán qua các năm 2018 là 14,7%, năm 2019 là 6,79%. Đến cuối tháng 3, lĩnh vực cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm 0,92%, chiếm 0,36%. Năm 2016, tăng trưởng tín dụng phục vụ đời sống là 48%, năm 2017 là 36,07%, năm 2018 là 29,59% và năm 2019 là 19,49%. Đến cuối tháng 3, tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống tăng 0,26%, chiếm 20,44%.

Bình quân giai đoạn năm 2016-2019, dư nợ lĩnh vực BOT, BT giao thông tăng 10,82%, chiếm 1,51%, tốc độ tăng giảm mạnh qua các năm và tỉ trọng cũng có xu hướng giảm. Đến cuối tháng 3, dư nợ lĩnh vực này tăng 1,27%, chiếm 1,35%

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày