Kinh Doanh

Chiều nay (12/1), bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XI

Thứ Hai | 12/01/2015 11:39

Sau khi hoàn thành nội dung chương trình làm việc hôm nay (12/1), dự kiến, Hội nghị Trung ương 10 khóa XI sẽ tiến hành phiên họp bế mạc vào chiều nay.

Hôm nay (12/1), Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 8. Trước đó, trong 7 ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng trước khi đưa ra lấy ý kiến Đại hội các cấp và ý kiến nhân dân trong thời gian tới; Ban chấp hành Trung ương cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 – 2016 ), Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cho ý kiến về việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong những ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư; thảo luận cho ý kiến vào Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; bầu bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Trên cơ sở thảo luận, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.

Theo chương trình làm việc, sau khi hoàn thành các nội dung của chương trình làm việc của ngày hôm nay, dự kiến, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI sẽ tiến hành phiên họp bế mạc vào chiều nay.

Nguồn VTV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày