Kinh Doanh

DSN lãi sau thuế quý II/2013 đạt 46 tỷ đồng

Thứ Ba | 23/07/2013 11:09

Tại ngày 30/6, tổng giá trị tài sản của công ty là 174 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 145 tỷ đồng.
Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen DSN công bố báo cáo tài chính quý II/2013 với doanh thu 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 26,3 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, DSN đạt 105,5 tỷ đồng doanh thu và 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu doanh thu của DSN đã hoàn thành 62% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng giá trị tài sản của công ty là 174 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 145 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2013 của DSN
Đơn vị: Tỷ đồng
Kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2013 của DSN
Nguồn: HSX

Nguồn Dân Việt/HSX

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày