Kinh Doanh

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

Thứ Bảy | 14/03/2015 16:08

Riêng 2 tháng đầu năm 2015 Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam 50 dự án cấp mới, 19 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư 222,11 triệu USD.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, hiện nay Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 4.240 dự án cấp mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 37,84 tỷ USD.

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015 Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam 50 dự án cấp mới và 19 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 222,11 triệu USD, là nhà đầu tư thứ 2 sau BritishVirginIslands trong 2 tháng đầu năm 2015.

Hàn Quốc đã đầu tư vào 51/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhất với 885 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư, đứng thứ hai là Thái Nguyên với 43 dự án với tổng vốn đầu tư là 4,72 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư, Đồng Nai đứng thứ 3 với tổng số đầu tư là 4,56 tỷ USD (chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Các dự án của Hàn Quốc được triển khai trên 18/21 ngành, lĩnh vực nhưng dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 2.566 dự án với tổng số vốn đăng ký ngành này là 24,03 tỷ USD (chiếm 64,5% tổng vốn đầu tư),  đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 82 dự án tổng số vốn là 6,99 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 579 dự án, tổng số vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư. Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác.

Nguồn DVO/FIA


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày