Kinh Doanh

PDR sắp họp bất thường chia cổ tức 5% và chào bán cổ phiếu tỷ lệ 50%

Thứ Năm | 20/11/2014 16:29

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 1/2015.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR vừa công bố quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong tháng 1/2015.

Nội dung Đại hội dự kiến chia cổ tứ 5% cho các cổ đông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Kết thúc ngày 30/9/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là 48,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT trình Đại hội phương án phát hành 65,1 triệu cổ phiếu PDR, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông nắm giữ 2 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu PRD có giá 17.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành hiện đang thấp hơn thị giá 7.400 đồng/cổ phiếu.

Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 1/2015, địa điểm số 422 đường Đào Trí, phường Phú Nhuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày