Kinh Doanh

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Thứ Năm | 25/12/2014 16:11

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao của các 4/5 Phó Thống đốc đạt trên 90%. Hai Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng, Đào Minh Tú cùng có 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thống đốc và các Phó Thống đốc NHNN theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 607-HD/BCS ngày 03/12/2014 của Ban Cán sự đảng NHNN.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đạt 118 phiếu, tương đương 100% phiếu tín nhiệm cao.

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao của các 4/5 Phó Thống đốc đạt trên 90%. Trong đó, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến có 110/118 phiếu tín nhiệm cao, Phó Thống đốc Đào Minh Tú và Nguyễn Thị Hồng cùng có số phiếu tín nhiệm cao là 109/118.  

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh có 107 phiếu tín nhiệm cao và Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng có 101 phiếu, chiếm tỷ lệ lần lượt là 90,7% và 86,4%.

Hai Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng và Đào Minh Tú cùng có 2 phiếu tín nhiệm thấp, tương đương tỷ lệ 1,7%.

Kết quả cụ thể lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (Nguồn: NHNN/Gafin)
Kết quả cụ thể lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (Nguồn: NHNN/Gafin)

Nguồn DVO/SBV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày