Kinh Doanh

Thống đốc NHNN: Đã xác định thêm 8 tổ chức tín dụng yếu kém

Thứ Năm | 14/11/2013 16:24

Trong đó có 2 ngân hàng và 6 tổ chức tín dụng phi ngân hàng. NHNN đã yêu cầu các TCTD này xây dựng phương án tái cơ cấu trình NHNN.

Theo báo cáo của Thống đốc NHNN gửi tới Quốc hội, sau khi xác định được 9 ngânhàng yếu kém cần cơ cấu lại và triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình hoạt động của 9 ngânhàng này, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ,ngành, địa phương phê duyệt và chỉ đạo triển khai quyết liệt phương án cơ cấu lại đối với các ngânhàng này.

Đến nay, 8/9 ngân hàng đã hoàn thành bước đầu lộ trình cơcấu lại theo phương án được phê duyệt, 01 ngân hàng còn lại đang được NHNNxem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sởcó sự tham gia vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài. Trong đó, phương án cơ cấu lại của 8/9 ngân hàng đang triển khai cơ cấu lại đều được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện,NHNN chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc nào.

Nhìn chung, các ngân hàng yếu kém đều đã và đang tích cực triển khai các giảipháp cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị và khắc phục các sai phạm dưới sự giámsát chặt chẽ của NHNN. Nhờ đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng này đã ổn định và cải thiệnhơn so với thời điểm bắt đầu thực hiện cơ cấu lại; các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả năng chi trảđược cải thiện và cơ bản đảm bảo quy định; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu đã tích cực đượcxử lý và thu hồi; các vi phạm về tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, vi phạm về cấp tín dụng đang đượckhắc phục, xử lý; hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy, mạng lưới từng bước được củng cố, chấnchỉnh...

Bên cạnh việc tập trung xử lý 9 ngân hàng yếu kém, NHNN tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số TCTD yếu kém khác (02 NHTM cổ phần và 06 TCTD phi ngân hàng) và yêu cầu cácTCTD này xây dựng Phương án cơ cấu lại trình NHNN phê duyệt để đảm bảo xử lý dứt điểm, căn bản cácTCTD yếu kém trong năm 2013 theo đúng mục tiêu đặt ra tại Đề án cơ cấulại các TCTD giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với các NHTM Nhà nước và NHTMCP khác, NHNN đangchỉ đạo các NHTM Nhà nước đã cổ phần hóa hoàn thiện phương án cơ cấu lại từ nay đến năm 2015 phùhợp với thực trạng hoạt động của từng ngân hàng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

NHNN cũng chỉ đạo Agribank hoàn thiện, trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại và tiến hành cơ cấu lại tổchức bộ máy, mạng lưới và nhân lực, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại tài sản, điều chỉnh lại hoạt động đầutư gắn với xử lý những sai phạm, yếu kém phát hiện qua thanh tra và táicơ cấu của các công ty con.

NHNN cũng đã tiếp nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTMCP và đãphê duyệt phương án tái cơ cấu của 11/25 NHTMCP, đang xem xét phê duyệtphương án tái cơ cấu của 4 NHTMCP khác, chỉ đạo 9 NHTMCP bổ sung, chỉnhsửa một số nội dung trong phương án tái cơ cấu và yêu cầu 1 ngân hàng còn lại (ngân hàng BảoViệt) gửi phương án tái cơ cấu về NHNN theo đúng quy định.

Nguồn CafeF


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày