Kinh Doanh

TTF lãi ròng quý IV gấp 16 lần cùng kỳ, cả năm lãi gần 113 tỷ đồng

Thứ Năm | 26/02/2015 12:31

Trong khi doanh thu cả năm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm thì lợi nhuận sau thuế thực hiện gấp 1,8 lần.

Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành TTF vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014.

Theo đó, quý IV/2014, doanh thu thuần công ty đạt 723,34 tỷ đồng, tăng 110,5% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 23%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty trong quý này đạt 60,55 tỷ đồng, gấp 147 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 64 tỷ đồng. EPS tương ứng 807 đồng.

Tính chung cả năm, doanh thu thuần công ty đạt 1.486,6 tỷ đồng, lãi sau thuế công ty mẹ đạt 112,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tiếp tục tăng 282% so với năm 2013, EPS tương ứng là 1.506 đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 63,45 tỷ đồng. Như vậy, trong khi doanh thu thuần chưa đạt chỉ tiêu thì lợi nhuận thực hiện gấp 1,8 lần kế hoạch năm.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Tổng tài sản cuối kỳ của công ty đạt 4.065,7 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản là 68%. Hàng tồn kho tăng nhẹ 6% so với đầu kỳ, đạt 2.400 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 116,3 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.000,7 tỷ đồng.

Hiện tại, Tập đoàn đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành vào Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/8/2012.

Ngoài ra, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 2/2,  Tập đoàn có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành 40.026.840 cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Quý 2/2015.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày