Kinh Doanh

VietinBankSC: Lợi nhuận quý II/2014 đạt trên 13 tỷ đồng

Thứ Sáu | 18/07/2014 18:31

Lợi nhuận sau thuế quý II/2014 chỉ đạt 13,33 tỷ đồng, giảm 38% so với quý II/2013 và giảm 25% so với quý I/2014.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSC (mã CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2014 và 6 tháng đầu năm 2014.

Tổng doanh thu quý II/2014 đạt 35,85 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 đạt 75,97 tỷ đồng, giảm 5,2% so với lũy kế 6 tháng 2013.

Đóng góp đáng kể trong tổng doanh thu thuộc về doanh thu môi giới với 11,81 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đầu tư, góp vốn giảm 37%, chỉ đạt 14,29 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế quý II/2014 chỉ đạt 13,33 tỷ đồng, giảm 38% so với quý II/2013 và giảm 25% so với quý I/2014 (17,75 tỷ đồng).

Sự suy giảm này do lãi suất ngân hàng liên tục giảm đã dẫn tới doanh thu mảng kinh doanh nguồn vốn và trái phiếu giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đầu tư ngắn hạn của CTS đạt 83,46 tỷ đồng, trong đó đầu tư cổ phiếu 5,7 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu 50 tỷ đồng, giảm gần 89% so với thời điểm 12/2014. Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn đạt 556,8 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với số đầu kỳ.

Hết tháng 6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của CTS đạt 365,06 tỷ đồng, giảm 19,7% so với số đầu kỳ.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của VietinBankSC (Nguồn: Gafin/CTS)
Một số chỉ tiêu kinh doanh của VietinBankSC (Nguồn: Gafin/CTS)

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày