Kinh Doanh

NHNN ban hành Thông tư quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng

Thứ Tư | 03/10/2012 19:24

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/12/2012.
Ngày 3/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành thông tư số 28/2012/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với quy định về quản lý ngoại hối trong bảo lãnh ngân hàng, thông tư nêu rõ, việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân là người cư trú đối với nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh từ giao dịch hợp pháp bằng ngoại tệ.

Về phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ một số nghĩa vụ của bên được bảo lãnh.

Cụ thể: Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay; thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ đời sống; thanh toán các khoản thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; nghĩa vụ khi tham gia dự thầu; thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận và hoàn trả tiền ứng trước...

Ngoài ra, thông tư cũng quy định chi tiết về những trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện giới hạn cấp tín dụng; xác định số dư bảo lãnh trong thực hiện quy định về giới hạn cấp tín dụng; bảo lãnh đối với tổ chức là người không cư trú; thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh; phí bảo lãnh; thời hạn bảo lãnh; đồng bảo lãnh; quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bảo lãnh…

Về điều khoản chuyển tiếp, các cam kết bảo lãnh ký trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt. Việc sửa đổi, bổ sung các cam kết nêu trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2012 thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của NHNN về việc ban hành quy chế bảo lãnh ngân hàng.

Nguồn SBV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày