Kinh Doanh

NHNN xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank

Thứ Ba | 22/07/2014 18:53

Ngày 21/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản về việc xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank.
Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) tại văn bản số 54/2014/CV-HDBank ngày 31/3/2014, số 87/2014/CV-HDBank ngày 20/6/2014 đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua theo Nghị quyết số 24/2013/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2013 và Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 98A/2014/NQ-HĐQT ngày 19/6/2014.

HDBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản đó đương nhiên vô hiệu và HDBank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của HDBank thông qua.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông HDBank hôm 25/4 đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị được bổ sung các ngành nghề kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, hướng dẫn của NHNN, phù hợp hoạt động của HDBank. Theo đó sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank tại NHNN và thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung này.

Nguồn Theo DVO/SBV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày