Kinh Doanh

PMI ngành sản xuất của Việt Nam tháng 10 tiếp tục giảm về 50 điểm

Trang Lê Thứ Sáu | 01/11/2019 09:43

Nguồn ảnh: QH

Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã không thay đổi trong tháng 10.
Nguồn ảnh: QH

Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã không thay đổi trong tháng 10, khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại và sản lượng giảm liên tục lần đầu tiên kể từ quý III năm 2013.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers’ Index (PMI) ngành sản xuất Việt Nam có kết quả tương đương ngưỡng trung bình 50 điểm trong tháng 10, giảm so với mức 50,5 điểm trong tháng 9 và kết thúc thời kỳ tăng kéo dài 46 tháng.

Sự yếu kém trong tháng 10 chủ yếu tập trung ở các công ty sản xuất hàng hoá trung gian. Trong khi số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, tốc độ tăng chỉ là nhỏ sau khi chậm lại tháng thứ ba liên tiếp thành mức yếu nhất trong thời kỳ tăng gần đây bắt đầu vào tháng 12/2015. Một số thành viên nhóm khảo sát cho biết khách hàng đã muốn giảm quy mô đơn hàng của họ. Tình trạng tương tự diễn ra với số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới khi tốc độ tăng chậm lại thành mức độ nhỏ.

 

Những dấu hiệu của nhu cầu yếu đã khiến các nhà sản xuất giảm sản lượng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10. Tuy nhiên, tốc độ giảm chỉ là nhẹ và hầu như ngang bằng với tháng 9. Các công ty đã giảm số lượng việc làm tháng thứ hai liên tiếp.

Mặc dù chỉ ở mức khiêm tốn, tốc độ giảm việc làm là cao nhất kể từ tháng 3/2015. Công suất hoạt động giảm đã khiến lượng công việc tồn đọng tăng lần thứ tư trong năm tháng qua. Hoạt động mua hàng không thay đổi trong tháng 10, từ đó kết thúc thời kì tăng kéo dài 46 tháng.

Một số thành viên nhóm khảo sát tăng hoạt động mua hàng phù hợp với mức tăng của số lượng, đơn đặt hàng mới, nhưng những thành viên khác lại giảm mua hàng hóa đầu vào vì yêu cầu về sản lượng giảm.

Nguồn ảnh: QH
Nguồn ảnh: QH

Tốc độ tăng chi phí đầu vào tăng nhẹ thành mức cao của năm tháng, nhưng vẫn ở dưới mức trung bình của lịch sử chỉ số.

Đã có một số báo cáo về những vấn đề với nguồn cung nguyên vật liệu trong tháng 10 dẫn đến giá cả đầu vào tăng, và thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài. Tốc độ tăng chi phí đầu vào tăng nhẹ thành mức cao của năm tháng, nhưng vẫn ở dưới mức trung bình của lịch sử chỉ số.

Để đáp lại mức tăng cao hơn của giá cả đầu vào, các công ty đã tăng giá đầu ra lần đầu tiên trong 11 tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá đầu ra chỉ là nhỏ vì nhu cầu khách hàng yếu đã hạn chế năng lực định giá. Sản lượng giảm đã ảnh hưởng lên lượng hàng tồn kho trong tháng 10.

Nhu cầu hàng hóa đầu vào giảm trong hoạt động sản xuất đã dẫn đến tăng tồn kho hàng mua. Trong khi đó, sản lượng giảm dẫn đến tồn kho thành phẩm giảm, sau khi đã tăng trong tháng 9. Hơn nữa, tốc độ giảm là nhanh nhất kể từ tháng 3/2016. Mức độ lạc quan trong kinh doanh đã tăng trở lại từ mức thấp của 13 tháng được ghi nhận trong tháng 9 và đã quay trở lại mức được ghi nhận trong tháng 8. Các công ty tự tin rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới, và tình trạng lạc quan tích cực thường được cho là do kỳ vọng thị trường tăng.

PMI sản xuất Việt Nam trong tháng 9 giảm về 50,5 điểm


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày