Kinh Doanh

TCT ngày 20/6 giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 70% bằng tiền

Thứ Hai | 10/06/2013 16:46

Đây là cổ tức năm 2012. Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 70%.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thanh toán cổ tức của công ty cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh ( TCT).

Công ty tiến hành chi trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 70% bằng tiền mặt, tương đương mỗi cổ đông nhận được 7.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6 và 24/6. Ngày thực hiện thanh toán là 1/8.

Quý I/2013, lợi nhuận sau thuế công ty đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2012. EPS riêng quý I đạt 12.748 đồng,

Hiện TCT chưa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông 2013. Theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012, công ty có kế hoạch chia cổ tức 70% năm 2013, 80% năm 2014, 2015 và 90% năm 2016.

Nguồn Dân Việt/VSD


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày