Phát triển bền vững

Chỉ 8% doanh nghiệp niêm yết tiết lộ mục tiêu Net zero

Thanh Hằng Thứ Năm | 31/08/2023 16:24

Vị Phó TGĐ của PwC cho rằng, cần có sự cam kết và hợp tác giữa nhiều bên liên quan để đạt được tác động lâu dài. Ảnh: TL.

Chưa đến một nửa doanh nghiệp niêm yết tiết lộ các mục tiêu ESG dài hạn và chỉ có 8% tiết lộ mục tiêu Net zero.
Vị Phó TGĐ của PwC cho rằng, cần có sự cam kết và hợp tác giữa nhiều bên liên quan để đạt được tác động lâu dài. Ảnh: TL.

Báo cáo của PwC cho biết, tỉ lệ cam kết ESG của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) cao hơn mức trung bình của Việt Nam, ở mức 93% so với 80%. Tuy nhiên, chỉ có 35% các DNNY đã thiết lập kế hoạch ESG, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình là 44%. Hơn một nửa DNNY tại Việt Nam đang và sẽ trong giai đoạn lập kế hoạch trong 2-4 năm tới.

DNNY tại Việt Nam đang thể hiện mức độ cam kết cao, tuy nhiên lại tỏ ra thận trọng triển khai ESG, theo như báo cáo mới nhất của PwC: “Các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam: Mức độ cam kết ESG và thực hành Báo cáo phát triển bền vững”.

DNNY tại Việt Nam cho thấy tình trạng thiếu lãnh đạo cấp cao tham gia với vai trò tập trung thúc đẩy cam kết ESG. Khoảng hai phần ba cho biết doanh nghiệp thiếu sự tham gia tích cực và quản trị minh bạch của hội đồng quản trị đối với chương trình nghị sự ESG. Thêm vào đó, gần một nửa cho biết, tổ chức của họ không có hoặc chưa xác định rõ lãnh đạo ESG để giúp dẫn dắt và thực hiện các sáng kiến ESG.

Điều này trở thành một thách thức lớn khi Hội đồng quản trị (HĐQT) đóng vai trò nòng cốt trong việc giám sát các yếu tố ESG và tích hợp tính bền vững vào các chiến lược ra quyết định và tăng trưởng dài hạn, nhằm đảm bảo phân bổ và ưu tiên các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện ESG. PwC nhận xét, so với Việt Nam, các DNNY ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương đang thể hiện tốt hơn đáng kể trong việc công bố vấn đề quản trị cấp cao và trách nhiệm của họ đối với các vấn đề ESG.

Bên cạnh đó, việc thiết lập mục tiêu là cần thiết để các công ty theo dõi tiến trình của họ trong việc đáp ứng các yếu tố ESG và điều chỉnh chiến lược của họ để thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết. Phần lớn các DNNY được nghiên cứu ở Việt Nam đều công bố mục tiêu ESG ngắn hạn và trung hạn (lần lượt là 84% và 70%). Tuy vậy, chưa đến một nửa (48%) tiết lộ các mục tiêu dài hạn, tức là trên 5 năm và chỉ có 8% tiết lộ mục tiêu Net zero. Trong khi đó, số liệu về các DNNY công bố mục tiêu ESG ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương là tương tự nhau, trung bình khoảng 76%.

Mức độ cam kết ESG. Nguồn: PwC
Mức độ cam kết ESG. Nguồn: PwC.

Nhận xét về thực trạng cam kết ESG và thực hành báo cáo phát triển bền vững của các DNNY tại Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ ESG và Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sự tiến bộ trong chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các DNNY Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục cải thiện và nâng cao nhận thức, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển năng lượng xanh và thực hành các tiêu chuẩn ESG.”

Vị Phó TGĐ của PwC cho rằng, cần có sự cam kết và hợp tác giữa nhiều bên liên quan để đạt được tác động lâu dài cũng như tạo dựng môi trường kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam. DNNY nên chủ động tích hợp các nguyên tắc ESG vào hoạt động, tận dụng các cấu trúc có sẵn và nguồn lực dồi dào của tổ chức. Đồng thời, các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý nên xây dựng các chính sách rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi ESG, cùng với hướng dẫn chi tiết về các phương thức báo cáo phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm:

Cần phát triển bền vững để tái lập vẻ đẹp nguyên sơ của Đà Lạt


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày