Đi cùng F0

Chiến lược phân bổ tài sản trong đầu tư

Ngọc Tâm Thứ Ba | 28/11/2023 08:00

Các nhà đầu tư có cùng phân bổ tài sản thường có kinh nghiệm nhất quán. Ảnh: Fool.com.

Phân bổ tài sản là một chiến lược đầu tư phân chia danh mục đầu tư giữa các loại tài sản khác nhau.
Các nhà đầu tư có cùng phân bổ tài sản thường có kinh nghiệm nhất quán. Ảnh: Fool.com.

Quá trình này tạo ra sự kết hợp đa dạng của các tài sản được thiết kế để bù đắp những tài sản rủi ro hơn bằng những tài sản ít rủi ro hơn. Việc phân bổ tài sản thường mang tính cá nhân sâu sắc vì nó phụ thuộc phần lớn vào khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và thời gian đầu tư của họ.

 

Phân bổ tài sản là động lực chính dẫn đến sự biến động mà nhà đầu tư gặp phải và lợi nhuận họ kiếm được. Theo một nghiên cứu của Vanguard, khoảng 88% trải nghiệm của nhà đầu tư gắn liền với việc phân bổ tài sản nếu họ có danh mục đầu tư đa dạng, chứ không phải với những cổ phiếu cụ thể mà họ sở hữu trong danh mục đầu tư đó.

Nói cách khác, các nhà đầu tư có cùng phân bổ tài sản thường có kinh nghiệm nhất quán, ngay cả khi họ nắm giữ các khoản đầu tư khác nhau. Điều đó chủ yếu là do mối tương quan giữa các tài sản trong cùng một loại, nghĩa là chúng thường di chuyển theo cùng một hướng. Do tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản, các nhà đầu tư phải tìm ra sự kết hợp phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của họ.

Chúng ta hãy xem xét hai nhà đầu tư giả định. Một người độc thân, 25 tuổi, chưa con cái và có sự nghiệp ổn định. Người còn lại là một người đàn ông 65 tuổi đã kết hôn và mới nghỉ hưu.

Nhà đầu tư đầu tiên có thời gian đầu tư dài vì họ còn nhiều thập kỷ nữa mới nghỉ hưu, trong khi nhà đầu tư thứ hai lại có ít thời gian hơn và họ đã nghỉ hưu rồi. Nhà đầu tư giả định đầu tiên chưa có gia đình nhưng có công việc ổn định nên họ có đủ khả năng chấp nhận rủi ro đầu tư nhiều hơn, trong khi nhà đầu tư giả định thứ hai muốn theo hướng an toàn hơn. 

Việc phân bổ tài sản của họ có thể sẽ khá khác nhau. Nhà đầu tư đầu tiên có thể đủ khả năng để giữ phần lớn danh mục đầu tư của họ vào các tài sản rủi ro hơn. Tuy nhiên, những người mới nghỉ hưu có thể sẽ muốn nắm giữ những khoản đầu tư ít rủi ro hơn vì họ có ít thời gian hơn để bù đắp cho những khoản đầu tư thua lỗ. 

Có ba loại tài sản đầu tư chính bao gồm: cổ phiếu, tiền và các khoản tương đương tiền và khoản đầu tư có thu nhập cố định.

 

Vốn cổ phần mang lại cho nhà đầu tư quyền lợi vốn cổ phần hoặc quyền sở hữu trong một doanh nghiệp. Đầu tư vốn cổ phần bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi,  quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF ). Những khoản đầu tư vốn cổ phần này có thể tạo ra thu nhập từ cổ tức hoặc là đối tượng không trả cổ tức, chẳng hạn như cổ phiếu tăng trưởng. 

Tiền mặt và các khoản tương đương. Tiền và các khoản tương đương bao gồm tiền mặt, tài khoản tiết kiệm, tài khoản thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi ngân hàng.
Thu nhập cố định. Đầu tư thu nhập cố định là các khoản đầu tư nợ và tương tự như nợ vào một công ty hoặc tổ chức chính phủ hoặc một khoản vay cho một cá nhân. Những khoản đầu tư này bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu đô thị và trái phiếu kho bạc . Chúng cũng có thể là các khoản cho vay thế chấp, cho vay cá nhân và các công cụ giống như nợ khác với khoản thanh toán thu nhập theo lãi suất cố định.

Tài sản có thể đầu tư bổ sung. Ngoài ra còn có các loại tài sản có thể đầu tư khác như bất động sản, chẳng hạn như tài sản cho thuê, đất nông nghiệp và tài sản thương mại; các mặt hàng như vàng , hợp đồng tương lai và các công cụ tài chính phái sinh khác, chẳng hạn như quyền chọn; và tiền điện tử. 

Có thể bạn quan tâm 

Dù lạm phát thấp, tài sản của bạn vẫn bị bào mòn đáng kể

Nguồn Theo Fool.com


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày