KardiaChain Tin tức

 • 21/09/2022 - 10:26

  Đường vào Việt Nam của KardiaChain

  KardiaChain chọn Việt Nam là thị trường để thâm nhập vì đây là thị trường tiềm năng khi Chính phủ đã phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
 • 29/07/2022 - 07:30

  Giai đoạn 2 của KardiaChain

  KardiaLabs là công ty thứ 2 anh Huy Nguyễn mở rộng hoạt động trong bối cảnh mùa đông đang diễn ra trong ngành blockchain.
 • 09/06/2021 - 07:30

  Đường vào Việt Nam của KardiaChain

  KardiaChain chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên vì muốn tạo ra các giá trị công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam thụ hưởng.