Kiều bào

Ra mắt Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Hoàng Kim Thứ Ba | 18/01/2022 11:23

Diễn đàn hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận và hướng tới mục tiêu tương lai hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại.

Ngày 14/1, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) thành lập Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Investment Support Forum for Overseas Vietnamese – INVESFOV). 

Diễn đàn được thành lập với sự bảo trợ của Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài - Bộ Ngoại giao. 

Diễn đàn hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận và hướng tới mục tiêu tương lai hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại hoặc tiếp nhận thông tin, hợp tác thực hiện dự án đã có; tạo lập môi trường trao đổi, cung cấp thông tin, tương tác, đàm phán, thỏa thuận hợp tác; tổ chức sự kiện; góp phần định hướng và xác định mô hình, dự án đầu tư; phát hiện và xử lý vướng mắc.

Diễn đàn phục vụ cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp NVNONN, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với NVNONN thực hiện đầu tư ở Việt Nam.

Diễn đàn hoạt động dựa theo nguyên tắc: Nguồn kiều hối đầu tư về xây dựng quê hương đất nước được sử dụng an toàn về đầu tư, minh bạch về nguồn gốc, sử dụng hiệu quả đối với tất cả các bên và được hoàn trả cả gốc, lãi ra nước ngoài bằng ngoại tệ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và pháp luật và thông lệ quốc tế.

Việc thành lập Diễn đàn nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về Công tác đối với NVNONN, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đáp ứng nhu cầu đầu tư về Tổ Quốc và các chương trình đầu tư khác của NVNONN, đồng thời hình thành nguồn vốn phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự cường, sử dụng vốn của người Việt Nam, tích cực hỗ trợ NVNONN đẩy mạnh đầu tư phát triển trong nước, mở rộng quy mô đầu tư và sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, có lợi cho cả đất nước và nhà đầu tư.

Hiện Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) sinh sống, làm việc và học tập ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. NVNONN là bộ phận gắn bó, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. 

NVNONN đã và đang đóng góp nguồn lực đáng kể về tài chính và tri thức cho sự phát triển của đất nước. Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2017, Việt Nam luôn nằm trong 10 nước đang phát triển thu hút được nhiều kiều hối nhất trên thế giới, bất chấp khó khăn của dịch bệnh Covid-19 trong hai năm gần đây. Năm 2020, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 17,6 tỷ USD và con số này ước tính lên đến 18,1 tỷ USD trong năm 2021.

Theo Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu, với các mục tiêu hỗ trợ kiều bào đẩy mạnh và mở rộng quy mô đầu tư về quê hương, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, sáng kiến này là thiết thực, phù hợp với các yêu cầu phát triển của đất nước thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu cần đa dạng hóa dòng vốn, dòng tiền tài chính, đáp ứng kịp thời các nhu cầu lớn về vốn dành cho các dự án, chương trình kích thích kinh tế, mở rộng sản xuất và quan trọng, dòng tiền tài chính của người Việt sẽ góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự lập, tự cường.

Việc triển khai thực hiện Diễn đàn được thực hiện qua 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, khởi động diễn đàn để triển khai bước đầu và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giai đoạn 2, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bước đầu đi vào hoạt động (dự kiến Qúy I/2022), thực hiện kết nối Diễn đàn với các Chương trình của cơ quan nhà nước, các địa phương, các dự án đầu tư trong nước để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kiến tạo, thực hiện và hợp tác thực hiện, tham gia các dự án đầu tư, thương mại thúc đẩy phát triển kinh tế và hoạt động đối mới sáng tạo tại Việt Nam.

Giai đoạn 3, hoàn thiện diễn đàn ở cấp độ cao, trở thành trung tâm thu thập và xử lý thông tin giúp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hợp tác thành công (dự kiến từ năm 2023).

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch ALOV, Chủ tịch INVESFOV kỳ vọng, Diễn đàn sẽ nhận được sử hưởng ứng và ủng hộ của dông đảo bà con, tổ chức, doanh nghiệp NVNONN, của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với NVNONN hỗ trợ cho việc đầu tư về Việt Nam hiệu quả, thiết thực, an toàn, vì lợi ích chung của đất nước và lợi ích của bà con, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế. 

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu có nhiều người thành đạt trong lĩnh vực thương mại, nghiên cứu khoa học, bằng kinh nghiệm và mối quan hệ họ đã thành công trong việc chuyển vốn về đầu tư trong nước. Tuy nhiên phần lớn vẫn chưa thành công, vì thiếu đầu mối đối tác uy tín để kết nối đầu tư, thiếu thông tin các dự án đầy đủ, các quy định của luật pháp Việt Nam về đầu tư. Hiện có khá nhiều người có xu hướng đầu tư đất đai để kiếm lợi nhuận song việc này chưa được chuẩn vì không tạo ra sản phẩm lâu dài, việc làm cho xã hội. 

“Việc thành lập Diễn đàn rất cần sự nhiệt huyết, chung tay của hầu hết các bên liên quan để liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đồng hành cùng các dự án của kiều bào về nước đầu tư, đóng góp xây dựng đất nước giàu đẹp”, ông Hoàng Đình Thắng kỳ vọng. 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày