Kinh Doanh

Alphanam lỗ tiếp 81 tỷ đồng quý II/2014

Thứ Hai | 18/08/2014 10:08

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lỗ hơn 104 tỷ đồng và lỗ lũy kế là hơn 350 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư Alphanam (mã ALP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 với quý lỗ thứ 10 liên tiếp và là quý lỗ nhiều nhất từ trước tới nay.

Doanh thu quý này giảm tới 70% so với quý trước, đạt chưa tới 140 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mức tương ứng nên lợi nhuận gộp còn 10,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính hơn 10 tỷ đồng, chi phí quản lý 69 tỷ đồng, lợi nhuận khác âm và lỗ từ công ty liên kết.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế là âm hơn 80 tỷ đồng và phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là hơn 81 tỷ đồng. Alphanam cho biết, quý này lỗ lớn là do đặc thù ngành là hoạt động xây lắp, nhiều công trình chưa quyết toán. Các công ty con trong hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Cộng với khoản lỗ hơn 23 tỷ đồng quý I/2014, Alphanam lỗ hơn 104 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 350 tỷ đồng trên vốn đầu tư chủ sở hữu là 1.925 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Alphanam đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện và đang thực hiện mua cổ phiếu của nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc ông Nguyễn Minh Nhật, Thành viên HĐQT, chào mua công khai hơn 9,6 triệu cổ phiếu.

Trong bản giải trình nguyên nhân thua lỗ 2 năm liên tiếp và đưa vào diện kiểm soát và tạm ngừng giao dịch, Alphanam hy vọng công ty sẽ ghi lợi nhuận dương từ năm 2015 và thu hồi hết các khoản lợi nhuận âm lũy kế vào khoảng từ 2016 - 2017.

Với kết quả 6 tháng đầu năm lỗ hơn 104 tỷ đồng và dự kiến như trên, ngoài việc hủy niêm yết Alphanam tự nguyện sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc do lỗ 3 năm liên tiếp.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày