Kinh Doanh

Bảo lãnh vay nước ngoài để thực hiện dự án Thủy điện Bắc Mê

Thứ Năm | 25/09/2014 08:15

Thủ tướng có ý kiến về bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án thủy điện Bắc Mê theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Theo đó, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ sớm có kết luận thanh tra về nội dung thanh tra tại Quyết định số 3030/QĐ-TTCP ngày 18/12/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu theo lộ trình sử dụng vốn theo cam kết để thực hiện dự án, có biện pháp quản lý nhằm bảo đảm đúng tiến độ thực hiện dự án, không để kéo dài thời gian thực hiện làm gia tăng chi phí đầu tư và giảm hiệu quả dự án, có phương án và giải pháp xử lý các rủi ro trong quá trình xây dựng và vận hành dự án.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh Hợp đồng mua bán điện, giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thực hiện phương án nối lưới đảm bảo dự án hoàn thành có khả năng kết nối với lưới điện quốc gia, có biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến biến động lãi suất vay và rủi ro tỷ giá của Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI.

Thủ tướng cũng phê duyệt nội dung dự thảo Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI vay các ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng SMBC làm ngân hàng đại lý để thực hiện Dự án thủy điện Bắc Mê với mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh.

Nguồn Thời báo Ngân hàng


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày