Kinh Doanh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SCL dự kiến nhận lương 36 triệu đồng/tháng năm 2014

Thứ Năm | 10/04/2014 12:07

Kế hoạch thu nhập bình quân cho người lao động cũng được công ty nâng từ 5,31 triệu đồng/người/tháng lên 6,5 triệu đồng/người/tháng tương đương mức tăng 22%.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) vừa có nghị quyết HĐQT ngày 8/4 về cáchoạt động kinh doanh của công ty.

Tại ĐHCĐ ngày 23/4 tới đây, SCL dự kiến trình ĐHCĐ phương án phát hành thêm 3 triệu cổ phiếutăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, công ty dự kiến tăng mức thù lao cho lãnh đạo với mức tăng khá mạnh. Cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ từ 30 triệu lên 36 triệu đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát từ 3 triệu lên 4 triệu đồng/tháng

+ Thành viên BKS, thư ký Công ty từ 01 triệu lên 2 triệu đồng/tháng

Kế hoạch thu nhập bình quân cho người lao động cũng được công ty nâng từ 5,31 triệuđồng/người/tháng lên 6,5 triệu đồng/người/tháng tương đương mức tăng 22%. Tổng số lao động của côngty năm 2014 dự kiến là 310 người, tăng 13% so với cuối năm 2013.

Năm 2014, công ty dự kiến đẩy mạnh sản xuất mặt hàng tro bay ẩm với mức tăng trưởng 84% so vớinăm 2013 và mặt hàng xỉ than qua tuyển với mức tăng trưởng gần gấp đôi năm 2013.

Công ty lên kế hoạch 40,67 tỷ đồng LNTT năm 2014, tăng nhẹ so với mức 38,4 tỷ đồng năm 2013.LNST đạt 37,28 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2013. Cổ tức kế hoạch ở mức 15%.

Nguồn CafeF


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày