Kinh Doanh

Đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của chứng khoán Á Âu, Kenanga Việt Nam

Thứ Tư | 11/03/2015 11:27

AAS và KVS có trách nghiệm nộp đủ phí theo quy định của pháp luật cho VSD chậm nhất trong ngày 19/3/2015.

 Ngày 10/3/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu (AAS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) từ ngày 11/3/2015 đến ngày 20/3/2015.

AAS và KVS bị đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thông giao dịch của thành viên, trừ trường hợp giải tỏa chứng khoán cầm cố, giải tỏa chứng khoán tạm giữ, chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.

Nguyên nhân do 2 công ty này vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên. AAS và KVS có trách nghiệm nộp đủ phí theo quy định của pháp luật cho VSD chậm nhất trong ngày 19/3/2015.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày