Kinh Doanh

Kinh Đô lãi cả năm hơn 547 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2013

Thứ Hai | 16/02/2015 20:00

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 1.090,2 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.566,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kinh Đô KDC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 và cả năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV/2014 đạt 1.317,2 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp quý này cũng tăng 22%, khiến hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt mức 40%.

Doanh thu tài chính quý IV tăng mạnh, tăng 98%, đạt 45,8 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính lại giảm mức tương ứng 83%. Doanh thu tài chính phần lớn đến từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay, đạt 43,7 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ quý trước.

Vì thế, lãi sau thuế quý IV hợp nhất của công ty đạt 93,63 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 93,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với quý IV/2013.

Lũy kế cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 4.986,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 547 tỷ đồng, tăng đồng loạt 9% so với năm 2013.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng. Như vậy, công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế vượt 7,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2014, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 2.467 tỷ đồng, bao gồm 621,4 tỷ đồng tiền mặt, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đầu tư ngắn hạn năm nay gấp 14,5 lần so với năm trước, đạt 708,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 1.090,2 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.566,5 tỷ đồng.

Vào tháng 11/2014, Kinh Đô đã bán 80% mảng kinh doanh bánh kẹo Kinh Đô cho Mondelẽz International giá 370 triệu USD, tương đương 7.846,88 tỷ đồng, thương vụ này dự kiến được hoàn tất vào cuối quý II/2015.

Dự kiến, Mondelẽz International sẽ mua lại 20% cổ phần còn lại vào giữa quý II/2016. Giá chuyển nhượng cho quyền chọn mua 20% cổ phần còn lại là 1.961,72 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kinh Đô cũng lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức 200% năm 2015 cho cổ đông, tương đương 20.000 đồng/cổ phần. Việc chốt danh sách cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dự kiến từ ngày 9/2 đến 12/2/2015.

Đ
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày