Kinh Doanh

Kinh tế xanh tạo 24 triệu việc làm mới

Vân Nguyễn Thứ Ba | 15/05/2018 14:33

eduskill.vn

ILO dự báo mức thất nghiệp và số lượng việc làm được tạo ra khi thế giới chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn.
eduskill.vn

Trong Báo cáo "Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới 2018: Xanh hóa việc làm",  Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) cho rằng, hành động để kiểm soát sự nóng lên toàn cầu ở 2oC sẽ tạo ra số lượng việc làm đủ để bù đắp mức suy giảm 6 triệu việc làm trong các lĩnh vực khác.

Theo Báo cáo này, đến năm 2030, có 24 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu nếu những chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy một nền kinh tế xanh hơn được đưa vào thực hiện.

Những phát hiện khách cũng được nêu trong báo cáo, chẳng hạn, hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ việc làm được tạo ra, trong 163 lĩnh vực kinh tế được phân tích, chỉ có 14 lĩnh vực sẽ bị giảm hơn 10.000 việc làm trên toàn thế giới.

Trong khi chỉ có hai lĩnh vực, là khai thác dầu khí và lọc dầu, cho thấy sẽ mất 1 triệu việc làm hoặc hơn thế nữa. Vẫn sẽ có  2,5 triệu việc làm sẽ được tạo ra trong lĩnh vực điện năng tái tạo, bù đắp cho khoảng 400.000 việc làm suy giảm trong lĩnh vực chế tạo điện năng dựa vào nhiên liệu hóa thạch.

Ngoài ra, 6 triệu việc làm có thể được tạo ra do chuyển đổi sang một “nền kinh tế tuần hoàn” bao gồm các hoạt động như tái chế, sửa chữa, cho thuê và tái sản xuất -  thay thế cho mô hình kinh tế truyền thống “khai thác, chế tạo, sử dụng và hủy bỏ”.

Bà Deborah Greenfield, Phó Tổng Giám đốc ILO, cho biết, những phát hiện của báo cáo này nhấn mạnh rằng việc làm phụ thuộc lớn vào một môi trường lành mạnh và các dịch vụ mà nó cung cấp.

Phó Tổng Giám đốc ILO tin rằng nền kinh tế xanh có thể giúp cho hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói và cải thiện sinh kế cho thế hệ này và các thế hệ tương lai. Đây là một thông điệp rất tích cực về cơ hội trong một thế giới đa dạng về sự lựa chọn.

Ở cấp khu vực, việc làm mới sẽ được tạo ra ở Châu Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Âu, ở mức lần lượt là khoảng 3 triệu, 14 triệu và 2 triệu việc làm, là kết quả của những biện pháp được áp dụng trong sản xuất và sử dụng năng lượng.

Ngược lại, số lượng việc làm lại có thể suy giảm ở Trung Đông (-0,48%) và Châu Phi (-0,04%) nếu các xu hướng này tiếp diễn do các khu vực này lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch và khai thác mỏ.

Báo cáo này đã kêu gọi các quốc gia thực hiện những hành động lập tức để đào tạo cho người lao động những kỹ năng cần thiết để chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn và cung cấp bảo trợ xã hội cho họ để giúp họ chuyển đổi công việc mới, góp phần ngăn ngừa tình trạng nghèo đói và giảm mức độ dễ bị tổn thương của các hộ gia đình và các cộng đồng.

Báo cáo cũng cho thấy các luật, quy định và chính sách về môi trường có đề cập những vấn đề về lao động thường là công cụ hiệu quả để thúc đẩy Chương trình Nghị sự về việc làm bền vững của ILO và các mục tiêu về môi trường.

Bà Catherine, tác giả chính của báo cáo, khẳng định đối thoại xã hội cho phép người sử dụng lao động và người lao động tham gia vào các quá trình hoạch định chính sách trong khi các cơ quan nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc gắn kết các mục tiêu xã hội và kinh tế với những mối quan tâm về môi trường.

Phó Tổng Giám đốc ILO kết luật, có những trường hợp đối thoại không chỉ giúp giảm thiểu những tác động của chính sách đối với môi trường mà còn giúp ngăn ngừa tác động tiêu cực đối với việc làm và điều kiện làm việc. 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày