Kinh Doanh

Năm 2025 phấn đấu có 10 doanh nghiệp nhà nước vốn hóa trên 5 tỉ USD

Mai Khanh Thứ Ba | 17/05/2022 17:04

Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 - 2025 mục tiêu tăng khoảng 5% - 10% so với giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: DNHN.

Chính phủ đặt mục tiêu tới 2025 có ít nhất 10 doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng khoán vượt 5 tỉ USD.
Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 - 2025 mục tiêu tăng khoảng 5% - 10% so với giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: DNHN.

Theo Nghị quyết 68 với mục tiêu huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước,trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty, Chính phủ lên mục tiêu tới 2025 có ít nhất 25 doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỉ USD, trong đó có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỉ USD.

100% doanh nghiệp nhà nước có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư, hướng đến các dự án đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon.

Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 - 2025 mục tiêu tăng khoảng 5% - 10% so với giai đoạn 2016 - 2020.

Tính đến đầu năm 2021, Việt Nam còn khoảng gần 500 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và gần 200 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

 

Hiện nay, nếu loại trừ các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và nông lâm nghiệp thì chỉ còn 94 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn gồm: 9 tập đoàn kinh tế; 67 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ riêng các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mặc dù chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong nền kinh tế (khoảng 0,08% số doanh nghiệp hoạt động tại ngày 31/12/2020) nhưng lại nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế với khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường, chiếm khoảng 25,78% tổng vốn sản xuất, kinh doanh, 23,4% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Ảnh:TL.
Các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đang đóng góp hơn 29% GDP cả nước. Ảnh:TL.

Quy mô tài sản bình quân của một doanh nghiệp nhà nước là 6.095 tỉ đồng, cao gấp 18 lần doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và gấp 139 lần doanh nghiệp dân doanh. 

Các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đang chiếm thị phần rất lớn trong một số lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, ngân hàng… đóng góp hơn 29% GDP cả nước.

Có thể bạn quan tâm:

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 cao nhất từ trước đến nay


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày