Kinh Doanh

Sản xuất, phân phối điện tiếp tục thu hút vốn FDI

Việt Hà Thứ Ba | 04/05/2021 16:58

Sản xuất, phân phối điện tiếp tục thu hút vốn FDI. Ảnh: TL.

4 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất.
Sản xuất, phân phối điện tiếp tục thu hút vốn FDI. Ảnh: TL.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến ngày 20.4.2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,25 tỉ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 451 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,46 tỉ USD, giảm 54,2% về số dự án và tăng 24,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 263 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2,75 tỉ USD, giảm 10,6%; có 1.151 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 1,05 tỉ USD, giảm 57,8%.

 

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 290 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 423,6 triệu USD và 861 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 623,5 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,5 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.970 triệu USD, chiếm 72,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 775,6 triệu USD, chiếm 14,1%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 376,3 triệu USD, chiếm 6,8%.

Trong 4 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5 tỉ USD, chiếm 59% tổng số vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,41 tỉ USD, chiếm 28,5%, các ngành còn lại đạt 1,06 tỉ USD, chiếm 12,5%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt gần 5 tỉ USD (không có vốn đăng ký bổ sung), chiếm 44,5% tổng số vốn; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,77 tỉ USD, chiếm 42,6%; các ngành còn lại đạt 1,44 tỉ USD chiếm 12,9%.

* Có thể bạn quan tâm 

► Về với Thaco, quý đầu năm HAGL Agrico kinh doanh ra sao?


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày