Kinh Doanh

SJS lỗ hợp nhất hơn 102 tỷ đồng trong quý II/2012

Thứ Ba | 04/09/2012 17:41

Quý II/2012, SJS chỉ đạt doanh thu 4,45 tỷ đồng, giảm 94,3% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS, Sudico) công bố kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2012.

Quý II/2012, SJS đạt doanh thu 4,45 tỷ đồng, giảm 94,3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt gần 600 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính của SJS trong kỳ là 47,8 tỷ đồng.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 50,7 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

SJS lỗ 102,6 tỷ đồng trong quý II/2012, cổ đông công ty mẹ chịu lỗ 99,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SJS đạt doanh thu 29,1 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của SJS âm 2,9 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2011, SJS được hoàn nhập dự phòng 24 tỷ đồng, nhưng năm nay SJS không có khoản thu nhập này. Công ty lỗ hợp nhất 96 tỷ đồng sau 6 tháng.

Ngoài ra, theo báo cáo soát xét của SJS thì công ty chưa thu thập các báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn nên khoản đầu tư này, SJS vẫn được trình bày theo phương pháp giá gốc (giá gốc của khoản đầu tư này là  4,6 tỷ đồng). SJS chưa thực hiện tạm tính và nộp thuế cho các khoản tiền trả trước của người mua.

Tại ngày 30/6, SJS còn nợ 3.643 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản của SJS. Sau ngày 30/6, SJS đã ký thêm được 2 hợp đồng vay dài hạn với tổng hạn mức 1.030 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 18%/năm. Cụ thể, SJS ký với  Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam với tổng hạn mức là 550 tỷ đồng, và với Ngân hàn thương mại cổ phần Việt Á với hạn mức 480 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của SJS
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày