Kinh Doanh

Việt Nam phát hiện vỉa dầu mới

Thứ Năm | 01/12/2016 15:53

Kết quả thu được từ vỉa dầu mới mở ra tiềm năng trong công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ.

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho biết, lúc 9h40 ngày 30-11-2016, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu từ 3178 đến 3277m.

Theo Vietsovpetro, dầu có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ ngày, khí 110.000m3/ngày.

Theo ông Lê Việt Hải, Phó Tổng Giám đốc Địa chất, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này.

Kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày