Kinh Doanh

WB viện trợ không hoàn lại gần 4 triệu USD hạn chế phát thải các bon

Thứ Hai | 14/01/2013 10:01

Trong đó vốn đối ứng của Việt Nam và các địa phương 632.000 USD.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại".

Đây là dự án hỗ trợ Việt Nam quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nền kinhtế các bon thấp, giảm nghèo và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất trong dàihạn.

Tổng kinh phí dự án 4,432 triệu USD, trong đó vốn không hoàn lại 3,8 triệu USD, vốn đối ứngcủa Việt Nam và các địa phương 632.000 USD. Địa điểm thực hiện dự án là tại Hà Nội, Quảng Bình,Quảng Trị và Đắc Nông, thời gian trong vòng 3 năm (2013-2015).

Nguồn Hà Nội mới


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày