Đường đến niêm yết

Cổ phiếu HU1 đối diện nguy cơ hủy niêm yết

Ngọc Tâm Thứ Hai | 05/09/2022 15:56

Công trình CT2 Mỹ Đình 1. Ảnh: HU1.

HOSE lưu ý về khả năng cổ phiếu HU1 bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
Công trình CT2 Mỹ Đình 1. Ảnh: HU1.

Ngày 13/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1) vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022. Nguyên nhân là do đơn vị kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2020 và 2021), thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định. 

Đến ngày 30/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã nhận và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. 

HOSE lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết đối với cổ phiếu HU1.
HOSE lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết đối với cổ phiếu HU1.

Căn cứ theo quy định tại điểm h, khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp: Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết, hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp”, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) lưu ý Công ty về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Diễn biến giá của cổ phiếu HU1 trên thị trường. Ảnh: FireAnt.
Diễn biến giá của cổ phiếu HU1 trên thị trường. Ảnh: FireAnt.

Trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Cơ sở của kết luận này là do công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 đã dừng hoạt động, số liệu được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 chưa được kiểm toán. Giá trị tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 lần lượt là 99,16 tỉ đồng; 84,29 tỉ đồng và 14,67 tỉ đồng. 

Có thể bạn quan tâm 

SCIC muốn đấu giá trọn lô cổ phần tại Viwaseen


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày