Đường đến niêm yết

FLC công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin

Khánh An Thứ Năm | 23/03/2023 19:30

FLC đã giải trình nguyên nhân cổ phiếu FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch và lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin. Ảnh: FLC.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) vừa có văn bản giải trình và lộ trình khắc phục vấn đề vi phạm về công bố thông tin của Công ty.
FLC đã giải trình nguyên nhân cổ phiếu FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch và lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin. Ảnh: FLC.

Ngày 20/2 vừa qua, gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã bị hủy niêm yết ở sàn HOSE. Lý do hủy niêm yết là do tổ chức niêm yết đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc. 

Sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc ở HOSE, FLC đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chấp thuận giao dịch trên sàn UPCoM. Tuy nhiên, ngay sau đó HNX cũng công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu FLC vào diện bị đình chỉ giao dịch do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. 

Nguồn: FLC
Nguồn: FLC

Trong thông báo mới đây, FLC đã giải trình nguyên nhân cổ phiếu FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch và lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin. 

FLC cho biết, do ảnh hưởng bởi các sự kiện khách quan, nằm ngoài sự kiểm soát và sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 20/9/2022, Tập đoàn FLC đã ký được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, nên đến nay FLC vẫn chưa phát hành được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. 

Để giải quyết các khó khăn nêu trên, ngày 4/3/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tập đoàn FLC mới chính thức được tổ chức với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. 

Nguồn: FLC.
Nguồn: FLC.

Theo kế hoạch làm việc thống nhất với Công ty Kiểm toán UHY, Công ty dự kiến phát hành các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/4/2023. 

Sau khi phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty dự kiến sẽ hoàn thành và công bố Báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán. 

Tiếp theo Hội đồng Quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2023. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2022. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, hoàn thiện và phát hành báo cáo bán niên soát xét 2022 dự kiến cuối tháng 10/2023.

Có thể bạn quan tâm 

Một doanh nghiệp dược nộp hồ sơ niêm yết sàn HOSE


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày