Kinh Doanh

Alphanam phải thu 2 cá nhân 614 tỷ đồng

Thứ Hai | 26/08/2013 15:37

Trong đó, khoản phải thu với ông Nguyễn Hữu Việt là 538 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của công ty cổ phần đầu tư Alphanam (mã ALP), các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng đột biến từ 45 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 655 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải thu của ông Nguyễn Hữu Việt với giá trị 538 tỷ đồng và ông Nguyễn Tuấn Anh là 76 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn với 2 cá nhân này mới chỉ xuất hiện trong báo cáo tài chính quý II/2013. Trong báo cáo công ty mẹ Alphanam, khoản phải thu với ông Nguyễn Hữu Việt được ghi là tiền bán cổ phiếu.

Chúng tôi đã liên lạc với đại diện Alphanam nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Alphanam đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện. Cổ phiếu ALP hiện đang bị cảnh cáo do lợi nhuận sau thuế năm 2012 lỗ 154 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Alphanam tiếp tục lỗ hơn 99 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu và giá vốn hàng bán đều tăng mạnh so với cùng kỳ do tháng 7/2012, công ty tiến hành sáp nhập với công ty cổ phần đầu tư Alphanam theo tỷ lệ 1:1, tăng vốn điều lệ từ 646 tỷ đồng lên 1.925 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp gấp đôi cùng kỳ, nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ 16 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng dẫn tới công ty lỗ tới 99 tỷ đồng trong quý II/2013 so với khoản lỗ 51 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng trong quý II/2013, chi phí quản lý doanh nghiệp là 81 tỷ đồng, so với 7 tỷ đồng cùng kỳ II/2012.

Nguồn Dân Việt


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày