Kinh Doanh

BIDV trình kế hoạch lợi nhuận 7.750 tỷ đồng, tăng vốn thêm 4.445 tỷ đồng

Thứ Năm | 20/04/2017 09:06

Vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2016 của BIDV là 34.187 tỷ đồng dự kiến sẽ tăng lên 38.632 tỷ đồng trong năm nay.

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới đáp ứng thông lệ quốc tế Basel II, BIDV dự kiến tăng vốn thêm 4.445 tỷ đồng, tương đương 13%. Theo đó, vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2016 của BIDV là 34.187 tỷ đồng dự kiến sẽ tăng lên 38.632 tỷ đồng trong năm nay.

Hình thức tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động 1.026 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 với giá trị 2.393 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 1.026 tỷ đồng.

Năm 2017, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng huy động vốn và tín dụng đạt lần lượt 16,5% và 16%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm nay đạt 7.750 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 theo kế hoạch sẽ không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng bằng VNĐ.

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản BIDV đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều tăng trên 18%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,95% tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 7.709 tỷ đồng, gần đạt kế hoạch đề ra.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày