Kinh Doanh

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý IV/2014 ngày 29/1

Thứ Năm | 29/01/2015 08:36

Công ty mẹ PAN lãi gần 71 tỷ đồng năm 2014 nhờ cổ tức, đầu tư; Dabaco lãi sau thuế hơn 205 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch năm...

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình PAN: Công ty mẹ quý IV/2014, doanh thu thuần giảm tới 74% so với cùng kỳ quý trước, chỉ đạt 1,77 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế quý này gấp 77 lần, đạt 30,22 tỷ đồng. Cả năm 2014, doanh thu thuần công ty giảm 68% thì lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 215%, lần lượt đạt 11,86 tỷ đồng và 70,73 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng Công trình ngầm CTN: Lũy kế cả năm, doanh thu chỉ chưa tới 34 tỷ đồng, lỗ gộp gần 42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là âm hơn 54 tỷ đồng. EPS là âm 11.087 đồng. Với mức lỗ này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CTN tới cuối năm 2014 là âm hơn 53 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 31,7 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên CTN báo lỗ kể từ khi có dữ liệu kết quả kinh doanh được công bố vào năm 2005.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco DBC: Quý IV/2014, doanh thu thuần đạt 1.473,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110,37 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 19% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.759 đồng. Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 5.118,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 205,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 8% so với năm 2013. EPS cuối năm 3.280 đồng.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex PLC: Quý IV, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.759 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế quý này tăng 99% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75,99 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 1.082 đồng. Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 6.820,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 266,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 41% so với năm 2013.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC: Quý IV/2014, doanh thu đạt hơn 2.910 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 6 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm 2013. Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của công ty đạt hơn 10.911 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế tăng 34% và đạt hơn 33,5 tỷ đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội KHA: Doanh thu bán hàng quý IV đạt 43,5 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ; cả năm công ty thu về 159 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,25 lần năm 2013. Lợi nhuận sau thuế quý IV tăng gấp 2,5 lần, đạt 19,5 tỷ đồng. Cả năm 2014, công ty thu về hơn 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,6 lần khoản lãi 25,7 tỷ đồng năm 2013.

CTCP Giống cây trồng Trung ương .NSC: Quý IV, doanh thu bán hàng tăng 27,8%, đạt 233,87 tỷ đồng; lợi nhuận ròng của công ty tăng tới 90%, đạt 37,17 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2014, doanh thu bán hàng của công ty mẹ NSC tăng trưởng 17,2%, đạt 720.5 tỷ đồng. So với kế hoạch doanh thu được giao phó đầu năm (650 tỷ đồng doanh thu chưa tính hợp nhất các công ty mục tiêu), NSC đã vượt 9,2%. Với 121 tỷ đồng lãi ròng, kế hoạch lợi nhuận vượt 5,5%.

CTCP Thủy điện Thác Bà TBC: Lũy kế cả năm, doanh thu của Thủy điện Thác Bà đạt 312 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,2% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 vẫn giảm nhẹ so với năm trước, đạt 144 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần PIV: Quý IV, công ty đạt 39,3 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 163 lần kết quả cùng kỳ 2013. Lãi gộp đạt 7,1 tỷ đồng, gấp 29 lần quý 4/2013. Tính chung cả năm 2014, PIV đạt 101,5 tỷ doanh thu thuần, gấp 210 lần năm 2013. Lãi ròng cả năm đạt 8 tỷ đồng, gấp 800 lần so với kết quả đạt được 2013.

Tổng công ty May Việt Thắng - Vicotex: Doanh thu thuần quý IV của công ty ở mức 375,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2013; lãi ròng 22,7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần May Việt Thắng ở mức 1.570 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với kết quả đạt được 2013. Lợi nhuận sau thuế tăng 25%, ở mức 96,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 15 V15: Kết thúc năm 2014, V15 ghi nhận 765 triệu đồng doanh thu thuần trong khi cùng kỳ còn thu hơn 2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 29,13 tỷ đồng khả hơn hơn mức lỗ ròng gần 61 tỷ đồng trong năm 2013.

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico SVC: Quý IV, công ty đạt 2.519 tỷ đồng doanh thu, tăng 500 tỷ, tương ứng tăng 25% so với quý IV/2013; lợi nhuận trước thuế của Savico tăng 153%, từ 15 tỷ lên 38 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2014, Savico đạt 7.930 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm 2014 và vượt 930 tỷ so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 40%, từ 85 tỷ lên 119 tỷ đồng.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày